Jak jsme zachránily příběh

 

Mnoho lidí má bezpochyby Škaredou středu spojenou s negativními emocemi, pro nás to ale letos rozhodně neplatilo. Středa 27. března nám utkvěla v hlavě jako slavnostní den. A proč? Ve velvarské Záložně se uskutečnil slavnostní večer prezentací Příběhů našich sousedů z oblasti Kralupska! 

   Naši projektoví kolegové nám přestavily příběhy Petra Schönfelda (ZŠ Karla Hašlera Libčice), Miloše Šťastného (ZŠ Václava Havla Kralupy), Václava Klofáta (ZŠ Veltrusy) a Davida Haase (ZŠ Velvary). Jako poslední jsme byly na řadě my, abychom představily život Zdeňka Weitosche. 

   Jelikož je pan Zdeněk vinařem, začaly jsme krátkou scénkou s napodobeninou vína a životopis jsme odvyprávěly písní. Pokračovaly jsme s prezentací, v níž jsme se podívaly detailněji na některé zážitky našeho pamětníka. Náš vstup byl zakončen audioreportáží pojednávající o dětství, poválečných vzpomínkách, akci K, vyhození tatínka z práce kvůli odmítnutí vstupu do komunistické strany, vysněném povolání a slovech úcty syna Štěpána.

Audio reportáž a celý příběh pana Zdeňka Weitosche je již dostupný na webu Paměti národa. O hudební a taneční zpestření večera se postarali žáci ZUŠ Velvary.

   K naší radosti večer nebyl soutěžní, jako tomu bývalo v minulých letech. I přesto jsme však dostali osobní zpětnou vazbu od odborné poroty. Bylo nám dokonce nabídnuto uveřejnění životopisu našeho pamětníka na listech Mělnického deníku.

   Z projektu jsme si odnesly nové znalosti z oblasti moderních dějin i rady do života od inspirativního člověka, který nikdy nesklonil hlavu před komunistickým režimem. Příběh který jsme zachránily snad pomůže psát historii i jinak, než jen na listech učebnic.

 

Děkujeme panu Zdeňku Weitoschovi, paní profesorce Libuši Sakalové a paní koordinátorce Michaele Kuptíkové.

 

Agáta Martínková, Magdaléna Sakalová a Markéta Šebelová, 5. G