Pravěké dílny v Městském muzeu v Kralupech.

Ve středu 16. 10. jsme se vydali do kralupského muzea za poznáním pravěké doby a zkusili jsme se vžít do role pravěkých dívek a chlapců. Strávili jsme zde celé vyučování.

Po vstupu do muzea se celá třída oblékla do „pravěkých“ oděvů. Poté jsme se rozdělili do pěti skupin – rodin (klanů). Každá z nich si vymyslela své pravěké jméno. Jedním z úkolů bylo vymyslet podmínky pro přežití v pravěku.

Po pauze jsme se rozdělili do dvou skupin – jedna šla na pravěkou dílnu – vyzkoušeli jsme si vyrobit měděný šperk, umlít mouku, tkát na tkalcovském stavu. Na závěr vymysleli krátkou scénku z doby pravěku. Druhá skupina šla na výstavu pravěkých předmětů nalezených v Kralupech a blízkém okolí. Celý program byl proložen povídáním o této době a životě našich dávných předků a zároveň jsme si mohli osahat věci, které denně používali.

Myslíme si, že se tento den všem líbil.

                                                      Michaela Jurková a Magdaléna Sakalová, 1.G