PORTA VITAE

slavnostní akce, kterou pořádá naše škola, aby přivedla studenty maturitní třídy 8. G, 4. A a 4. B až na samý práh brány života.
Tato významná událost v životě studentů se koná ve čtvrtek 10. června 2021 v 17:00 hodin v KASS Vltava.

Program 

16.00 zkoušky zvukové a technické 

16.00 příchod studentů + TU

podpisy maturitních protokolů

16.20 generálka nástupu na pódium

16.45 příchod veřejnosti (pro účast na akci je nutné mít u sebe potvrzení o POC, PCR testu,...)

17.00 slavnostní zahájení hymnou ČR

úvodní slovo představitelů města Kralupy

hudební vystoupení: Adam Šťastný
První věta Šestnácté sonáty v C dur od Wolfganga Amadea Mozarta

projev ředitele školy

nástup třídy na pódium, předání vysvědčení a ocenění,

slovo zástupce studentů: 8. G, 4. A, 4. B,

odchod z pódia na Gaudeamus

hudební vystoupení: Adam Šťastný
První věta Osmé sonáty v A moll od Wolfganga Amadea Mozarta 

nástup učitelů na pódium

předání medaile AD mimořádným studentům, jejich proslov

18.00 fotky ze školních let maturantů

 

Pro účast na akci je nutná ochrana nosu a úst, splnění podmínek MZ*  a společenský oděv.

Počet účastníků je omezen na 3 rodinné příslušníky každého maturanta.


* bod I/16 https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/06/Mimoradne-opatreni-omezeni-maloobchodniho-prodeje-a-sluzeb-s-ucinnosti-od-8-6-2021.pdf