Soutěž je rozdělena do dvou částí: do 15 let a od 15 let výše. Soutěžící se zapisují do kategorií jako sólový nebo skupinový zpěv, recitace a dramatická scénka, to vše buď v angličtině, nebo němčině. V pěvecké části nad 15 let obsadila 1. - 2. místo Kamila Procházková z 2. S se skladbou Memory z muzikálu Cats. Vyplatilo se, že nahrávku trénovala a přepracovávala spolu se svou učitelkou zpěvu Pavlou Kšicovou, výsledkem je prvenství! 2. místo v kategorii mladších zaujala Michaela Jurková ze 2. G se skladbou Snowman, nahrávka získala zároveň čestné ocenění za kvalitu provedení (takže oceněno zároveň bylo rodinné + technické zázemí :-). Míša ve skladbě nejen zpívá, ale také se sama doprovází na housle, jak se můžete přesvědčit. Také třetí soutěžící, Veronika Sáblová ze 2. G, sáhla po písňovém textu, ovšem v němčině, a rozhodla se soutěžit v jeho přednesu - recitaci. Vybrala si píseň Ich weiss nicht (Lindemann) a s cizelováním recitace jí ochotně pomohla Lucie Němcová, které patří naše díky. Veronika neměla v kategoriii konkurenci, porota se však vyjádřila v tom smyslu, že by v ní velmi dobře obstála. Úspěch je pro Veroniku o to cennější, že němčinu u nás na DG začne studovat teprve příští rok, příprava textu tak spočívala hlavně na ní.  

Všem třem úspěšným soutěžícím gratulujeme!