I přes pokračující distanční výuku se naši žáci na nižším gymnáziu nevzdávají a zapojují se do náročných soutěží, kterými je např. matematická olympiáda.

V lednu proběhlo okresní kolo pro žáky 9. ročníků a nás reprezentovala Kamila Štropová a Lucie Jůzová ze 4.G , které postoupily do krajského kola. 

Nižší ročníky si o umístění v okresním kole zabojovaly až koncem března. Vše samozřejmě probíhalo online. A jak vše dopadlo můžete vidět zde: 

Kategorie Z6:

1. místo - 1. G - Aleš Krejza 

5. místo - 1. G - Martin Klokov 

Kategorie Z8: 

1. místo - 3. G - Adam Winkelhöfer 

3. místo - 3. G - Filip Krejza 

8. místo - 3. G - Anna Pokorná 

Děkuji všem zúčastněným za reprezentaci naší školy a gratutuji ke krásnému umístění. Také bych chtěla poděkovat paní profesorce Jitce Krhounkové za pomoc při organizaci okresního a krajského kola kategorie Z9. 

                                                                                                       Mgr. Jana Nováková