Dne 5. března naše škola organizovala Okresní kolo chemické olympiády kategorie D. Olympiády se zúčastnilo 21 žáků základních škol a víceletých gymnázií. Přijeli žáci ze ZŠ i gymnázia v Neratovicích, z mělnického gymnázia, ze Základní školy Generála Klapálka v Kralupech n. Vlt. Olympiády se rovněž zúčastnili čtyři studenti našeho gymnázia.

V rámci olympiády si studenti ověřovali své teoretické znalosti formou testu a praktické zkušenosti předvedli v přímo v laboratoři. Hlavní téma letošní chemické olympiády byly plyny. V první části laboratorní práce zjišťovali množství uvolněného oxidu uhličitého při reakci šuměnky a tablety šumivého vitamínu C s vodou. V druhé čísti měli k dispozici tři neznámé pevné látky, které tepelně rozkládali. Měli identifikovat, z kterého vzorku se uvolňuje kyslík.

Šestnáct studentů bylo úspěšnými řešiteli. Z našich studentů na 16. místě skončila Natálie Vlčková, na 8. místě Štěpán Červenka a dvě studentky se dokonce umístily na medailových pozicích: Bára Baslová na 3. místě a absolutní vítězkou se stala Veronika Gažáková. Všem moc gratulujeme a Veronice, která postupuje do krajského kola budeme držet palce.

https://photos.app.goo.gl/BcTYCw9of7KfF5W47