Až se (snad již brzy) do naší školy vrátí studenti, čeká je kromě mnoha dalších změn také nový kousek živé přírody. Jedná se o miniaturní lesní biotop, který jsem vytvořil ve velkém akváriu na chodbě ve druhém patře vedle vitrín před biologií zaměřený výhradně na výtrusné rostliny. A právě proto jsem mu začal říkat „mechárium“.

Je primárně určený jako učební pomůcka pro hodiny botaniky, jako zdroj materiálu na laboratorní cvičení i jako experiment, zda se tento typ rostlin dá pěstovat v takovýchto umělých podmínkách. Nicméně zanedbatelná snad není ani jeho estetická hodnota.

Již nyní se v něm dá najít několik druhů mechorostů, játrovky či zajímavé lišejníky, např. dutohlávka. V plánu je ještě prostor osadit některou drobnější kapradinou, případně plavuní, aby byla kolekce ucelená.

Za pomoc při přípravě bych také rád poděkoval studentkám Marii Hantychové a Saše Horákové z 5G, které se vyčištění akvária ujaly v rámci plnění úkolů Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu (DofE).

Doufám tedy, že se vám tento nový počin bude líbit a že vám trochu zpříjemní váš návrat do školy. Už se na vás já i mechárium těšíme ;-)

Milan Junášek