Od secese po postmodernu

Už dlouho neměla veřejnost možnost seznámit se v průřezu s dějinami jednoho uměleckého oboru tak, jako na výstavě Sto let české moderní architektury, která do konce října probíhala v Jízdárně Pražského hradu.

Navštívili jsme tuto akci ve dvou dnech. V pondělí 25. října se studenty 3. S a seminářů dějepisu 3. a 4. ročníků a v úterý 26. října se studenty 2.S a 2.P.

Expozice byla rozdělena do několika bloků. Z faktografického hlediska byly pro studenty nejzajímavější panely představující naše nejznámější architekty 20. stol. Od jmen jako

Gočár, Prager nebo Jiřičná, až po veřejnosti (neprávem) méně známá jména jako Ruller nebo Koucký. Velkou část výstavy, která studenty zaujala asi nejvíce, pak představovaly modely nejlepších staveb 20. století. Namátkou vyberme třeba vysílač na Ještědu či obchodní dům Kotva. Poslední kapitolu výstavy pak tvořil krátký nástin některých plánovaných realizací v Praze. Jakpak asi bude začas vypadat "Masaryčka"?

Pro humanitně zaměřené studenty byla výstava velmi dobrým doplňkem výuky dějin umění, ti techničtější si zase mohli najít prostor pro zkoumání konstrukčních řešení.