Zpět ve škole

Od pondělí 3. 5. 2021 se žáci 1. G a 2. G vrací do školy k rotační výuce, od 10. 5. 2021 je vystřídají žáci tercie a kvarty.

Školní jídelna vaří obědy, žáci na prezenční výuce je mají automaticky přihlášené. (Odhlášní proveďte na strava.cz nebo telefonicky u vedoucí školní jídelny.)

První den ve škole stráví žáci v kolektivu třídy, bez výuky. Rozvrh hodin na další dny bude v Bakalářích.

Antigenní testy

Testování žáků bude probíhat 2x týdně - v pondělí a ve středu vždy 1. hodinu. Škola obdržela testy Singclean. Jaký je postup při testu si prohlédněte ve videu. Přehledné informace o testování, postup při pozitivním výsledku apod. naleznete na webu https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

Obědy i pro žáky na distanční výuce

Od pondělí 3. 5. 2021 se ve školní jídelně opět vaří. Kdo má zájem o obědy, musí si je přihlásit v aplikaci strava.cz a vyzvednout v krabičce vždy od 11 do 13 hodin u bočního vchodu do kuchyně.