Aktuálně

od pondělí 24. 5. 2021 se vracejí do školy všichni žáci. Současně se konají didaktické testy maturantů.

Třídy 1. G-4. G se učí podle rozvrhu v Bakalářích, třída 1. P má doma on-line workshop, ostatní třídy mají "uvítací" třídnické hodiny, které mohou strávit ve škole i mimo ni. Více se dozví od třídních učitelů. Všichni se po příchodu do školy nejprve otestují. Setkání po několika měsících pak zakončí obědem ve školní jídelně.

Pro zdárný průběh didaktických testů i testování na covid, přicházejí žáci do školy až na daný čas. Souhrnné informace jsou v tabulce:

V době konání didaktických testů není umožněn přístup do skříněk v přízemí, na výuku v přízemí žáci čekají na čtverci u šachů, učitel je odvádí do učebny.

V úterý 25. 5. 2021 se konají didaktické testy z českého jazyka, poté mají maturanti třídnické hodiny od 10.15 do 12.30 (8. G uč. 25, 4. A uč. 22, 4. B uč. 14).
1. P a 2. P se do 10 hodin učí podle upraveného rozvrhu, pak mají třídnické hodiny (1. P uč. 21, 2. P uč. 23). Třída 1. P přijde do školy až v 8.15, protože začíná testováním (v 21 Bat, v 22 Vech). Ostatní třídy již mají výuku podle upraveného rozvrhu v Bakalářích (na webu Suplování).

Současně bude probíhat fotografování tříd podle rozpisu:

Ve středu 26. 5. se také konají didaktické testy, třídy se učí podle rozvrhu v Bakalářích - stejně jako další dny. Novému rozvrhu je přizpůsoben i přehled časů na obědy pro jednotlivé třídy: 

V pondělí 31. 5. proběhne testování všech žáků školy, jinak bude výuka podle rozvrhu.
Od úterý 1. 6. do pátku 4. 6. dojde k úpravě rozvrhu kvůli ústním maturitním zkouškám - podrobnější informace zveřejníme ve čtvrtek 27. 5.
Od 7. 6. se opět vrátíme k "normálnímu" rozvrhu v Bakalářích.

Antigenní testy

Testování žáků bude probíhat už jen 1x týdně, pravidelně v pondělí. Pokud někdo chybí na testování, před příchodem do školy se nahlásí p. sekretářce a musí být otestován.

Netestuje se osoba, která doloží potvrzení, že

  1. prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
  2. má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin, a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů, nebo
  3. má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

https://covid.gov.cz/opatreni/testovani-na-koronavirus/testovani-zaku-ve-skolach

Škola obdržela testy Singclean (používáme v 1. G-4. G) a Sejoy (pro ostatní třídy).

Postupy při testování si prohlédněte zde:
https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-singclean.pdf
https://youtu.be/BmDnd140UH4

https://testovani.edu.cz/files/sejoy-navod-k-pouziti-cj.pdf
https://youtu.be/TZxDmLPZZSo

Přehledné informace o testování, postup při pozitivním výsledku apod. naleznete na webu https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole
Seznam schválených testů: https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/
https://covid.gov.cz/opatreni/testovani-na-koronavirus/testovani-zaku-ve-skolach

Prohlášení o testování

najdete na webu bakalari.dgkralupy.cz v rodičovském přístupu, můžete si vytisknout čestné prohlášení. Prohlášení se může hodit pro volnočasové aktivity.
Škola vydává žákům pouze potvrzení o pozitivním výsledku Ag testu.

Školní jídelna

Školní jídelna vaří obědy, žáci je mají automaticky přihlášené. Odhlášení proveďte na strava.cz nebo telefonicky u vedoucí školní jídelny.
Od 24. 5. se opět vaří 2 jídla.

Dodržování hygienických opatření

Žáci ve škole musí mít zakrytý nos a ústa:

1. G-4. G - chirurgická rouška či respirátor

ostatní  -  respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), které brání šíření kapének

https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/noseni-ochrannych-prostredku-0433.pdf