Kdo zachrání jeden lidský život, zachrání celý svět.
Epitaf Oskara Schindlera


Pro všechny studenty třetích a čtvrtých ročníků a třídu 2. B organizujeme přednášku zástupců

NADACE PRO TRANSPLANTACE KOSTNí DŘENĚ.


Studenti 8. G a 4. A 21. 3. 2019 ve 13:00 v učebně fyziky (místo TH) 

studenti 3. A a 7. G v pondělí 25. 3. 2019 v 10:00 v učebně fyziky

studenti 3. B,4. B a 2. B v pondělí 25. 3. 2019 ve 12:40  v učebně fyziky.

Marion Obručníková