Milí studenti 2. a 3. ročníku,

ve složce naleznete nabídku volitelných předmětů pro příští školní rok.

Podle názvu souboru jsou rozlišeny nabízené předměty, např. 3_seminář... je pro výuku ve 3. ročníku, 4_seminář... je pro maturanty, na 34_seminář... se mohou hlásit studenti obou ročníků. Název souboru je zakončen zkratkou semináře, kterou najdete v přihlašovací tabulce.

Pro přístup do složky s nabídkou předmětů musíte být přihlášeni na školní Google účet. 

Do konce března se konají ve volitelných předmětech "návštěvní dny". Zájemci z 2. a 3. ročníků mohou emailem požádat vyučujícího o návštěvu v semináři a získat tak jeho souhlas a přístup na Meet.

Vícekolová volba seminářů bude zahájena koncem března zápisem 3 resp. 5 seminářů do sdílených tabulek. Další informace k volbě seminářů můžete získat u třídních učitelů a p. zástupkyně Knoppové.