Návštěva Levého Hradce a Únětického pivovaru
Dne 30. dubna 2019 se třída 1.A zúčastnila dějepisné exkurze. Doprovázela nás Mgr.
Libuše Sakalová společně s naší třídní učitelkou Ing. Renátou Novákovou. V rámci dějepisu
jsme navštívili Levý Hradec v Roztokách. Díky tomu jsme si parádně osvěžili důležité osoby
žijící za vlády Přemyslovců, jako byl např. kníže Bořivoj nebo sv. Václav. Tou nejdůležitější
informací ale bylo, že na Levém Hradci byl postaven první křesťanský kostel v Čechách. Po
prohlídce tamního kostela jsme se pěšky vydali do blízkých Únětic. Zde jsme nenavštívili nic
jiného než Únětický pivovar. Dozvěděli jsme se, jak vypadá proces výroby piva, ujistili se,
jaké suroviny na onu výrobu vlastně potřebujeme a prohlédli si útroby pivovaru.
Po prohlídce jsme měli možnost se občerstvit (ke smutku některých žáků byla konzumace
piva zakázána) a po nabrání sil jsme se vydali zpět do Roztok, odkud jsme do Kralup dorazili
vlakem.
Adam Kaprál, 1.A