Dobrý den! Jak se máte?

Určitě už jste někdy slyšeli nějaké předsudky a negativní názory ohledně Romů. My, primáni, jsme navštívili workshop od Muzea romské kultury v Brně, abychom se o romské komunitě, jazyce a tradicích dozvěděli něco více.

Už jsem chtěla začít psát o tom, jak za námi do školy přijeli tři úžasní lektoři... ale to se bohužel kvůli současné pandemické situaci samozřejmě nestalo. Lektoři sice přišli jen na Meet, to jim však nezabránilo nás pobavit a něco nového nás naučit. Ze začátku jsme se bavili hlavně o historii romského národa, pak jsme se posunuli k jazyku a literatuře. 

Zjistili jsme, že romská literatura má bohatou tradici, ale bohužel nemá žádné výrazné spisovatele (jako má čeština třeba Němcovou a Nerudu) - možná i díky tomu, že její vznik nebyl nikterak podporován. V současné době se ovšem např. zásluhou nakladatelství Kher, které se soustředí na vydávání a propagaci romské literatury, nebo právě Muzea romské kultury dostává romská literatura a kultura do oběhu.

A tím se dostáváme k druhé části programu. Zhruba v polovině hodiny se připojila romská novinářka Alica, která nám vyprávěla svůj příběh. Ode mě to sice nebude tak zajímavé jako od ní, ale pokusím se vám to nějak shrnout. 

Alica je česko-romského původu. Jako malá žila jen s českou matkou, s otcem se viděla až ve dvaceti letech. To je důvod, proč jí zůstalo tajemství její rodiny skryto. Když byla dospělá, začala pracovat s romskými dětmi a právě tam si uvědomila, že je Romka. Po nějaké době se setkala se svým otcem a druhou částí rodiny. Od té doby se začala k romské identitě a kultuře hrdě hlásit.

Je úžasné a inspirativní vidět člověka, který se takto postaví předsudkům. Stejně tak je úžasné si uvědomit, že ty předsudky nejsou pravdivé. To, že hodně lidí má s Romy špatnou zkušenost, mě mrzí. Stejně tak ale Romy mrzí, že si o nich něco takového lidé myslí.

Muzeum romské kultury můžete navštívit alespoň digitálně i v těchto dnech na adrese:
https://www.rommuz.cz/o-muzeu/o-nas-2/

Ema Dymáčková, 1G

Pokud se chcete dozvědět něco více o romské kultuře a literatuře, navštivte stránky naší školní knihovny, kde najdete šikovný rozcestník!