Ve čtvrtek 21. března se naše dvě kvartánky, Veronika Gažáková a Bára Baslová, zúčastnily Krajského kola chemické olympiády v kategorii D, kam postoupily z okresního kola. Toto kolo se konalo na Pedagogické fakultě Karlovy univerzity v Praze. Obě byly úspěšnými řešitelkami, za což jim patří náš obdiv a velké poděkování.