Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky, milí studenti,

poslechnout si můžete záznam školního hlášení https://drive.google.com/file/d/1mhcmHxnAapEbJfnyw0R3UKV8O4-zC3en/view?usp=sharing ze dne 1. června 2020.

Andrej Plecháček, ředitel školy

Poslední měsíc letošního "coronavirového" vyučování byl zahájen. V následující tabulce (a v příloze) najdete přehled aktivit, které nás čekají, i informace k výuce.