Ve středu 24. 1. měli studenti kvinty příležitost dozvědět se v Národním technickém muzeu  spoustu zajímavých informací o ložiscích, historii jejich vzniku a praktickém použití.

V první části workshopu jsme v si prohlédli historické automobily a dozvěděli se příběhy exponátů či jejich majitelů a způsob, jak je muzeum získalo. Výklad nám nabídl velmi poutavé propojení technických vynálezů s dějinami našeho státu, technického pokroku a politiky, válek a doby meziválečné.

Následný program v učebně byl plný ukázek a nadšeného povídání pana Ing. Milnera o tom, jak se lidé snažili zmenšit ztráty energie způsobené třením. Měli jsme možnost si ložiska nejen prohlédnout, ale také osahat, dozvěděli jsme se z čeho jsou složena a jak se dělí. Největší překvapení bylo, že jsou všude kolem nás, doslova na každém kroku. Nejen v dopravních prostředcích a různých strojích a spotřebičích, ale i v zubní vrtačce nebo kancelářské židli. 

 

Prof. Lucie Pokorná