Rada Středočeského kraje na svém zasedání 29. 6. 2023 projednala a schválila Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí finančních prostředků na podporu bezplatného školního stravování ve Středočeském kraji pro žáky trpící potravinovou a materiální deprivací.

 

O finanční prostředky na podporu bezplatného školního stravování žádá škola pro své žáky ve věku 2 - 26 let, jejichž rodina se ocitla v nepříznivé finanční situaci (jejichž finanční situace nedovoluje, aby mu poskytováno školní stravování za úplatu), a to nejpozději do 22. 8. 2023. Nepříznivou finanční situaci musí zákonní zástupci žáka doložit podle pravidel stanovených ve Výzvě.

 

Zákonní zástupci  žáků Dvořákova gymnázia Kralupy nad Vltavou, kteří by chtěli z důvodu nepříznivé finanční situace jejich rodiny výše uvedené možnosti využít, se mohou na konkrétní podmínky a pravidla informovat na hrusovska@dgkralupy.eu nebo na stefkova@dgkralupy.eu, a to nejpozději do 4. 8. 2023.