Ve středu 6. února 2019 se koná letos již druhý Den otevřených dveří.

Informace pro zájemce o studium

Zájemci o zkoušky se dostaví k registraci v přízemí od 7.30 do 7.50, kde zaplatí poplatek ve výši 100 Kč a získají číselný kód důležitý pro vyhlášení výsledků. Prosíme o dochvilnost. Sledujte informační cedule u vchodu do školy.

8.00 začne test z českého jazyka (60 minut), od 9.15 do 9.25 bude přestávka, pak následuje test z matematiky (70 minut). V  10.50 odvedou průvodci zájemce na ukázkové hodiny, které končí 11.40. Od 12.00 proběhne v hudebně školy beseda s vedením školy, na které se uchazeči o studium budou moci ptát na vše, co se týká přijímacího řízení a studia na Dvořákově gymnáziu a SOŠE v Kralupech nad Vltavou.

Program:

7:30-8:00 příchod a registrace
8:00-9:15 český jazyk (test trvá 60 min)
10 min přestávka
9:25-10:50 matematika (test trvá 70 min)
10:50-11:00 setkání s průvodci
11:00-11:40 ukázkové hodiny
12:00 beseda s ředitelem školy v hudebně

Rodiče si mohou vyzvednout své děti od 11.45 a podle svého uvážení s nimi buď navštívit výše zmíněnou besedu nebo odejít domů.

Rádi také uvítáme rodiče ve studentské kavárně v 1. patře od 8.00 do 12.00.

Škola bude otevřena od 16 do 18 hodin, v 17.30 se bude konat další beseda pro zájemce o studium a jejich rodiče.

V době od 17 do 18 hodin bude možné na sekretariátu školy podávat přihlášky ke studiu, zájemcům též poradíme s vyplněním.

Informace pro žáky školy

Upravený středeční rozvrh najdete v Bakalářích a v PDF příloze ke článku.

Čtvrté ročníky a 3.A a 7.G mají studijní volno s možností individuální konzultace. Domluvte si odhlášení/přihlášení obědů s vedoucí šk. jídelny p. Pohlovou.

Žáci, kteří mají skříňky v přízemí a učebnách 01-06, je budou mít dostupné od 7.00 do 7.50 a dále až po 12. hodině. Přízemí bude dopoledne uzavřeno, aby se nenarušovaly Zkoušky nanečisto. 

Před začátkem vyučování bude před hlavním vchodem mnoho zájemců o Zkoušky, proto prosím co nejvíce  využijte ke vstupu do školy zadní vchod u kolárny.

Děkujeme všem žákům školy za spolupráci v ukázkových hodinách a vstřícnost k budoucím spolužákům.