Ve středu 17.5. jsme navštívili s třídou 1.S program Hledá se Země na Štefánikově hvězdárně v Praze. Nejprve nás čekal film. Představil metody výzkumu vesmíru a zejména metody, kterými se hledají planety u blízkých hvězd. Zaostřeno bylo pak planety, na kterých se mohl vyvinout život, tedy planety s pevným povrchem, atmosférou a kapalnou vodou, v rozumné vzdálenosti od hvězdy, kterou obíhají. Následně nám pracovnice hvězdárny v kopuli umožnila pozorovat dalekohledem. Bohužel však ne Slunce, neboť obloha byla zatažená, ale jen nedalekou Petřínskou rozhlednu. Aspoň jsme si udělali představu o tom, jak dalekohled přibližuje. Před odchodem jsme si ještě prohlédli exponáty meteoritů a pozemských krystalů, modely zobrazující různé optické jevy a také pomůcky demonstrující vesmír a planety naší sluneční soustavy. Po skončení jsme se ještě potěšili barvami, kterými právě zářily květy v nedaleké Květnici.

Lucie Pokorná