V pondělí 29.4. 2019 jsme se v 7:42 vydali do Prahy, abychom si osvěžili to, co jsme se již naučili o naší historii. Když jsme došli na Novoměstskou radnici, jedna ze skupin, které jsme již předtím vytvořili, se od nás oddělila a vydala se kriticky myslet v rámci únikové hry. Celý den bohužel pršelo, a tak se zbytek výpravy musel usadit v blízké kavárně. Jelikož tématem výpravy byl Karel IV. a exkurze byla v rámci výuky anglického jazyka, připravili jsme si ve skupinách povídání v angličtině právě o Otci vlasti. To jsme odprezentovali při čekání na ostatní skupiny. A samotná hra? Jedna hodina, spoustu různých hádanek a poklad na konci. Víc neprozradíme, leda to, že jedna z našich skupin měla jeden z nejrychlejších časů, něco málo přes 35 minut. Potom už jsme zamířili na oběd a zase domů.