Organizace akce:

• sraz v 8.00 před KASS Vltava, od 8.15 se hraje
• 10.22 končí film - odchod zpět do školy

• výuka pokračuje 4. vyuč. hodinu podle rozvrhu
• nikdo se nepřezouvá
• nejsou dostupné skříňky tam, kde probíhá PZ

• 60 Kč od každého žáka vybírají třídní učitelé a odevzdají do pátku na sekretariátu školy

Informace o filmu: http://www.kasskralupy.cz/klient-595/kino-178/stranka-5801/film-139592

třída dohled
2.G Honická
4.G Vitochová
5.G Junášková
6.G Brysová
7.G Křížová
1.A Nováková R.
2.A Němcová
3.A Honický
1.B Vechterová
3.B Kusák