V pondělí 17.10. nás, letošní prváky, čekal první školní výlet. Jako 1.P a 1.S jsme se vlakem vydali do nedalekých Roztok u Prahy. Po vyšlápnutí kopce jsme si poslechli povídání o obci, ale především o hradišti Levý Hradec. Součástí toho byl i nejstarší křesťanský kostel v Čechách, kostel sv. Klimenta, který jsme si prohlédli i zevnitř. Pěšky jsme se následně přesunuli do Únětického pivovaru, kde jsme byli zasvěceni do historie místa a výrobě piva. Zde jsme i poobědvali a krásným Tichým údolím jsme pak došli až na vlak, který nás dovezl zpátky do Kralup. Dle mého se výlet moc vydařil a stmelování našeho kolektivu pokročilo zase o další krok.

Vláďa Krejča, 1.P

Expedice na Levý Hradec byla za mě velice zajímavá a naučná. Dozvěděli jsme se spoustu o místě samotném, ale i o počátcích křesťanství na našem území. V kostele sv. Klementa jsme mohli zjistit jeho historii, ale i význam jako místa takového. Pan průvodce měl o tématu široký přehled, a tak jsme dostali z prohlídky maximum. Já osobně jsem nevěděl o důležitosti tohoto místa v naší historii, a tak mě tato prohlídka dosti obohatila. Následná prohlídka pivovaru byla též velice zajímavá. Pan sládek nás provedl celým pivovarem, řekl něco o historii piva na našem území a odborně popsal jednotlivé části pivovaru. Pro mne byla exkurze zajímavá v tom, že to bylo něco jiného, než na co jsem byl tradičně zvyklý a zjistil jsem, jak doopravdy funguje takový pivovar.

Jáchym Růžička, 1.S

Pondělní exkurze byla velice zajímavá. Dozvěděli jsme se spoustu nových informacích a užili si pěkný den. Krásně nám svítilo sluníčko a šli jsme s veselou náladou na Levý Hradec. Tam jsme nahlédli do prvního křesťanského kostela v České republice, který založil kníže Bořivoj se svojí ženou Ludmilou. Poté jsme šli procházkou do Unětic, kde jsme se naučili jak se vaří pivo a o prvních pivovarech u nás. Byla to velmi zajímavá zkušenost. Také jsme si tam dali výborný oběd a dokonce jsme tam potkali slavnou oštěpařku Barboru Špotákovou. Náš krásný výlet jsme dovršili procházkou v Tichém údolí a vrátili jsme se zpět do školy. Tímto bych chtěla poděkovat paní profesorce Libuši Sakalové za úžasnou exkurzi v rámci dějepisu.

Viktorie Poláková, 1.S

Pondělní výlet na Levý Hradec byl velmi obohacující, jelikož jsme se dozvěděli něco nejen z historie Levého Hradce, ale zároveň jsme nahlídli i do historie a výroby místního piva v Unětickém pivovaru. Zapojili jsme i nohy a prošli se krásnou procházkou ze Žalova přes Unětice až do Roztok. Děkujeme moc paní profesorce Sakalové za krásně připravenou exkurzi.

Natálie Spálenková, 1.S