Vážení rodiče, milí studenti,

v souvislosti se šířením virového onemocnění způsobeného novým typem koronaviru (Covid - 19) předáváme informace ze Středočeského krajského úřadu - jak snížit možnost přenosu infekčního agens a omezit výskyt onemocnění:

Základní prevencí této infekční nemoci je dodržování základních hygienických návyků, tedy hygieny rukou, etikety kýchání, nezdržování se v prostorech s velkým počtem osob, pestrá strava a dostatečný přísun vitamínů.

V případě, že se žáci školy vrací po jarních prázdninách z lyžování v horských oblastech Itálie z oblasti Benátska a Lombardie, ať ihned po návratu kontaktují územní pracoviště Krajské hygienické stanice Středočeského kraje podle místa bydliště.
http://www.khsstc.cz/dokumenty/zridili-jsme-novou-infolinku-ke-koronaviru-pro-stredocesky-kraj--5698_5698_161_1.html

V příloze naleznete informační leták, který vydal Státní zdravotní ústav.