Dne 4. dubna se v Praze konalo krajské kolo chemické olympiády. Z naší školy se zúčastnili 2 studenti Dominik Hanke (1.A) a Anna Jůzová (6.G).
Tento rok byla soutěž velmi těžká. Ze 40 pozvaných účastníků bylo jen 15 úspěšných řešitelů. Velmi mě potěšilo, že mezi nimi byli oba naši studenti. Dominik se umístil na 6. a Anička na 14. místě.

Oběma blahopřeji.