Milí rodiče budoucích prváků,

chtěli bychom Vás pozvat na setkání s budoucími třídními učitelkami Vašich dětí, které se uskuteční ve čtvrtek 25. června 2020 v 17:30 v budově školy.

Je u nás tradicí, že se setkáváme ještě před nástupem do školy. Bohužel okolnosti nás donutily vynechat z tohoto setkání Vaše děti – naše budoucí studenty. Způsobila to jednak opatření proti koronaviru, jednak rekonstrukční práce na budově školy.

Máme pro vás důležité informace ohledně rozdělení do volitelných předmětů, stravování, organizace začátku školního roku, nákupu pomůcek a učebnic a konečně i seznamovacího kurzu, na který bychom rádi vybrali zálohu minimálně 500,- Kč.

Mgr. Libuše Sakalová - třídní budoucí primy 1. G
PhDr. Vlasta Honická – třídní budoucí společenskovědní 1. S
Mgr. Marion Obručníková – třídní budoucí přírodovědné 1. P