Budeš prvákem na DG ?

Pokud máš to štěstí, tak tě v září čeká seznamovací kurz.
Pro malé primány i velké prváky bude v rekreačním středisku AERO Holany u České Lípy.

Prváci společenskovědního i přírodovědného zaměření pojedou společně s třídními učitelkami Mgr. Marion Obručníkovou a PhDr. Vlastou Honickou a odbornými pracovníky agentury SPORTLINES v termínu od 16. září do 19. září 2020.

S sebou bude nutná pouze dobrá nálada a chuť poznat všechny spolužáky dřív, než začne naplno práce v lavicích.

Malí primáni pojedou opět s třídní Mgr. Libuší Sakalovou a s úžasnou třídou 7. G, která si pro ně připravila program plný poznání, dobrodružství a zábavy, aby se potom ve školních lavicích gymnázia cítili jako doma. Pro primány je v Holanech rezervován termín od 3. září do 5. září 2020.

Věříme, že se naše adaptační kurzy povedou, že se jich zúčastní všichni studenti a že si ty dny užijeme, vzájemně se poznáme a koneckonců se o sobě dozvíme víc, než bychom měli šanci se dozvědět jenom v lavicích.

Těšíme se na vás!
Mgr. Líba Sakalová - třídní budoucí primy 1. G
PhDr. Vlasta Honická – třídní budoucí společenskovědní 1. S
Mgr. Marion Obručníková – třídní budoucí přírodovědné 1. P