Dne 21.3. 2023 jsme se zúčastnili soutěže European Money Quiz, což byla jedinečná příležitost pro studenty z celé Evropy, aby prokázali své znalosti v oblasti finanční gramotnosti. Soutěž se konala online na platformě Kahoot a testovala studenty v otázkách týkajících se osobních financí, bankovnictví, investic a dalších témat spojených s penězi.

Soutěž byla velmi motivující a nadšeni jsme se snažili prokázat své schopnosti v různých typech otázek, včetně příkladových úloh. Konkurovali jsme s týmy z celé republiky, což bylo velmi vzrušující. Soutěžící získávali body za rychlost a správnost odpovědi a v konečném součtu se určil vítěz.

Umístili jsme se na třetím místě v našem státním kole (z více jak 250 týmů z celé republiky). I tým z tercie může být spokojen se svým výsledkem - obsadili 23. místo.

Těsně jsme prohráli o jednu špatnou odpověď ze 16 otázek. I když jsme nedostali možnost postoupit do celoevropského kola v Bruselu, byli jsme velmi hrdí na naše umístění a na to, jak jsme se snažili.

Účast v této soutěži nám pomohla zdokonalit naše znalosti v oblasti finanční gramotnosti a získat nové informace o správě financí. Byli jsme rádi za tuto zkušenost a těšíme se na další příležitosti, jak prokázat své schopnosti v této oblasti.

Pavel Maňásek, Natálie Jakeschová 4G

Na slavnostní vyhlášení pojedeme 29.5. 2023 do ČNB (s celou naší třídou).