My čekali jaro a zatím přišel mráz... (https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/fesaci/jaro-63213)

Stejně jako jsme čekali od 1. března návrat našich maturantů do školních lavic, ale přišlo zpřísnění opatření, které si vyžaduje epidemická situace.

Od 1. do 21. 3. 2021 pokračuje vzdělávání všech naší školy distančním způsobem.

Zatím se nic nemění ani na přijímacích zkouškách ani na maturitách.
Je povolena osobní přítomnost ve škole při individuálních konzultacích žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání.

Všichni si přejeme bezpečný návrat žáků i učitelů do škol. V tomto směru již započala registrace učitelů k očkování. Instrukce o testování žáků zatím očekáváme.

Zatím se věnujeme úpravě distanční výuky. Koncem minulého týdne se žáci všech tříd (vyjma maturitních) v anketě mohli vyjádřit k zátěži v jednotlivých předmětech. Výsledky pak prodiskutují s třídními učiteli na třídnické hodině 3. března. Rádi bychom, aby se žáci při distančním studiu necítili přetížení, ale také nedostatečně vytíženi.

Maturitním ročníkům jsme již na doporučení ministra školství upravili výuku ve 2. pololetí a zaměřují se pouze na své maturitní předměty. 

Od 8. do 12. března 2021 mají všichni žáci školy jarní prázdniny. Jistě jsme se těšili na hory, na výlety, ale nezbývá, než si vystačit s katastrálním územím obce. I tak bude jistě týden bez distančního studia vítanou změnou.

Zajímavé aktivity připravuje Studentský parlament, jen musíme počkat, až se opatření opět rozvolní. Můžete také využít pestrou nabídku p. Batky:  https://knihovnadg.blogspot.com/

Pokud máte nápad na další aktivity, zkuste je prodiskutovat například na třídnické hodině. Jistě najdete podporu pro realizaci.

Své nápady můžete uplatnit i při přípravě Noci vědců, která se bude konat již 24. září 2021 a letošní téma je ČAS. (Již je ČAS začít: https://forms.gle/6Ti8dJMy6xH4a4U26)

Příprava na další školní rok pokračuje také v nabídce volitelných předmětů. Učitelé tvoří anotace, konzultují v předmětových komisích obsah nabízených předmětů tak, aby si koncem března mohli žáci 2. a 3. ročníků zvolit 3 resp. 5 předmětů. Nabídku volitelných předmětů naleznete na webu školy. Letos přicházíme s novinkou pro žáky, kteří si chtějí předmět zvolit, ale váhají - díky distanční výuce bude možno po jarních prázdninách navštívit probíhající semináře. Stačí emailem požádat vyučujícího volitelného předmětu o přístup na Meet a omluvit se z vlastní výuky. 

To už bude pomalu konec března, přijdou Velikonoce, jaro a my rádi uvítáme na přijímacích zkouškách všechny zájemce o studium na naší škole, jejichž přihlášky nyní čekají na sekretariátu.

Zatím přejeme všem hodně zdraví a drobných radostí.
Například z nové fasády naší školy: