Pro mnoho z nás je politika něco, do čeho nevidíme, nechápeme to a ani nás to nezajímá. Proti tomu všemu se snaží bojovat organizace Modrá rybka. Každý rok organizují konferenci pro mladistvé.

Proto se 5.G v úterý 20. listopadu vypravila do Poslanecké sněmovny. Strávili jsme tam celý den, vyzkoušeli si, jak probíhá den poslanců. Akce se dokonce účastnili i někteří poslanci. Marek Výborný (KDU-ČSL), Marek Benda (ODS), za Piráty František Kopřiva a Mikuláš Ferjenčík a Helena Langšádlová spolu s Markétou Pekarovou Adamovou za TOP 09. Jak tedy probíhal den v Poslanecké sněmovně? Nejdříve jsme museli všichni projít bezpečnostní prohlídkou, až poté jsme se mohli vypravit do sněmovny samotné.

Měli jsme jedinečnou možnost sedět na místech pravých poslanců ve zlatem vykládané místnosti.

Poté probíhala zdlouhavá diskuse na téma snížení věkové hranice pro aktivní volební právo na 16 let. Padaly názory pro i proti. Musím ale uznat, že pro většinu poslanců bylo překvapením, že většina účastníků konference bylo proti snížení této hranice.

Po diskusi samozřejmě následovalo hlasování. To nebylo nikterak překvapující, návrh byl zamítnut v přibližném poměru 90:10. To ale nebyl konec. Někteří poslanci vystoupili ještě se svými názory na EU, přijetí eura a tak podobně. Po dobu této části programu jsme se jich mohli ptát na všelijaké otázky. Dokonce nás svou přítomností poctil i Karel Schwarzenberg, který měl inspirativní proslov o demokracii a její ochraně.

To už ale byl definitivní konec programu. Všem žákům 5.G připadala tato akce nesmírně poučná. Většina se ale zároveň shodla, že diskuse byla zdlouhavá a po chvíli i únavná. Tak či onak jsme si všichni jistí, že tato příležitost je ojedinělá a velmi přínosná do budoucna. Chtěla bych proto jménem celé naší třídy poděkovat organizaci Modrá rybka, Poslanecké sněmovně, poslancům a profesorce Láchové za tuto skvělou příležitost.

A co vy, snížili byste věkovou hranici aktivního volebního práva na 16 let?

Pamela Flenderová, 5.G