Tato číselná kombinace nepředstavuje kód do školního trezoru, nýbrž umístění našich studentů v okresním kole olympiády v anglickém jazyce. Studenti Dvořákova gymnázia obsadili první a druhé místo v kategorii pro žáky primy a sekundy a dvě třetí místa v kategoriích pro žáky tercie a kvarty a pro žáky prvních až třetích ročníků gymnázií.

 

V rámci soutěže se ti mladší proměnili v povídkáře a vyprávěli příběh inspirovaný obrázky. Ti starší se zapojili do improvizovaného rozhovoru a řešili citlivé životní situace jako například zaměstnání člověka bez pracovního povolení. Všechny věkové kategorie se vyjadřovaly k složitějším kontroverzním otázkám jako digitální pirátství, umělá inteligence nebo automobilový provoz v centru měst. Na závěr si všichni připravili reflexi na vylosované téma z pestré škály okruhů zahrnující svět kolem nás, rodinu a mezilidské vztahy nebo moderní technologie. Porota ocenila nejen výborné jazykové znalosti všech studentů, ale také kultivovanost projevu a schopnost kritického myšlení.

 

Olympiády v anglickém jazyce spolupořádané DDM Kralupy nad Vltavou a Dvořákovým gymnáziem a SOŠE se zúčastnilo celkem 66 studentů, z toho 33 v kategorii pro střední školy a víceletá gymnázia, zbytek pak v kategorii pro základní školy. Ve vyšších kategoriích se utkali studenti z Kralup, Mělníka a Neratovic.