Jídelna

Podmínky pro stravování

Každý strávník musí mít přidělen bezkontaktní čip. Ten přiděluje vedoucí školní jídelny při zavedení strávníka do evidence. Za čip strávník zaplatí částku 115.- Kč, která mu bude po ukončení studia vrácena. Tímto čipem se strávník identifikuje na pokladním, výdejním nebo objednacím místě.

Bezkontaktní čipy také slouží ke vstupu do budovy školy, do kolárny a ke kopírování a tisku dokumentů /informace u p. Kubíčka/.To znamená, že čip si zakoupí i student, který se nebude stravovat ve školní jídelně.

Platby

Stravné lze platit dvojím způsobem:

SPOROŽIREM - u České spořitelny
Rodiče dají u ČS souhlas s inkasem, sdělí číslo sběrného účtu 100 224 351, potvrzení o založení souhlasu s inkasem předají vedoucí ŠJ. Platby sporožirovým účtem jsou uskutečněny 25. dne v příslušném měsíci. Doporučujeme nastavit limit 600 Kč. V případě, že platba není uskutečněna, je nutné příslušnou částku uhradit v hotovosti.

TRVALÝ PŘÍKAZ - u jakékoliv banky
Číslo účtu školy a variabilní symbol dostanete u ved. ŠJ. U trvalých příkazů je stanovena pevná částka 550.- Kč, s tím že případné přeplatky jsou studentům vyplaceny v pokladně ŠJ pouze s písemným souhlasem rodičů. Provedení úhrady nejpozději dva dny před začátkem nového měsíce. Trvalé příkazy je nutno omezit na dobu školního roku, tj. od září do června. 
Jiný způsob platby je možný jen po dohodě s vedoucí ŠJ.

Zakoupení čipů a vyřízení plateb je vhodné provést v době prázdnin.

Bližší informace Vám poskytne J. Pohlová, ved. ŠJ na telefonu 315 723 352, 603 182 420.

Jídelníček a přihlašování obědů

Jídelníček najdete na webu http://www.strava.cz/. Každý den kromě pátku si strávníci mohou vybrat z 2 nabízených jídel. Přihlašování obědu můžete provádět na stránce https://www.strava.cz/ (kód školy 6627) nebo v mobilní aplikaci. Podrobný postup na přihlašování obědů je v přiloženém souboru

 

Přílohy