Studentský parlament

Na náš studentský parlament jsme opravdu pyšní. Může to znít jako klišé, ale je to tak. Samospráva na Dvořákově gymnáziu je aktivní, iniciativní a pracuje s ohromným zápalem, a to samozřejmě ve svém volném čase a z vlastního přesvědčení. A není toho věru málo, čemu se parlament věnuje. Zapojuje se do diskuzí ohledně směřování školy, pořádá vzdělávací akce pro studenty i veřejnost a přispívá svými podněty a činy ke zlepšování studijních podmínek a prostředí ve škole. Letos například parlament vytvořil již třetí vydání Prvákova průvodce po Dvořákově gymnáziu.

Schůzky studentského parlamentu probíhají jednou za 14 dní. Současnou předsedkyní studentského parlamentu je Kamila Procházková (3.S), místopředsedkyněmi jsou Nela Žambůrková (6.G) a Adéla Fejtová (7.G). Přehled zástupců tříd a členů studentského parlamentu ve školním roce 2020/2021 najdete zde.

Aktuální zápisy z jednání studentské samosprávy jsou k dispozici na nástěnce ve vestibulu školy. Akce, novinky, reflexe a projekty můžete sledovat na instagramovém profilu: @studentsky.parlament

Studentský parlament na Dvořákově gymnáziu funguje v nynější podobě od školního roku 2014/2015 a od té doby se zapojil do mnoha studentských aktivit. Dva roky je aktivním členem České středoškolské unie a Setkání spřátelených studentských samospráv, připojil se ke stávce #VyjdiVen či Fridays for Future. Podílí se též na podpoře nadačního fondu Kola pro Afriku.

Svou činností dal parlament do pohybu řadu událostí na škole. V posledních dvou letech jsou to zejména:

STUDENTSKÉ GRANTY

Dvakrát do roka parlament vyhlašuje a spravuje grantové řízení, ve kterém mohou studenti podávat žádosti o finanční podporu na realizaci vlastního projektu. Granty se zpravidla zaměřují na zvelebení zázemí školy, na zvýšení úrovně studentského života či na pořádání školních akcí.

Úspěšné studentské granty

  • Gauče aneb nejoblíbenější nábytek na škole
  • Školní dron
  • Grafické tablety
  • Hygienické potřeby na dívčí záchody

PŘIPOMÍNKY K CHODU ŠKOLY

Samospráva se vyjadřuje k fungování školy a překládá připomínky ke struktuře studia, podobě výuky či hodnocení. Své připomínky opírá o dotazníková šetření mezi studenty.

VZDĚLÁVACÍ ŠKOLNÍ AKCE

PŘEDNÁŠKY a BESEDY

Přednášky

Již třetím rokem parlament organizuje přednášky pro studenty. V minulých letech se uskutečnily přednášky například o Dominikánské republice a životě v Karibiku, o sexuální výchově a pohlavních nemocech, o Yoda Mentorship programu a další. Na tento školní rok plánujeme přednášky, případně kurzy o zdravovědě, otevřeme další témata sexuální výchovy a budeme se snažit naše studenty edukovat co nejvíce.

Beseda pro prváky

Druhým rokem se uskutečnila beseda pro prváky. Třídy 1.S, 1.P a 1.G čekala prohlídka školy, poznávací hry a také představení parlamentu a jeho činnosti. Dále každý prvák dostal “průvodce prváka” neboli brožuru. V té mohou studenti najít například podrobný plánek školy a spoustu dalších užitečných informací pro jejich studium. Závěrem besedy, čekaly nové studenty volby zástupců do parlamentu.

AKCE PRO VEŘEJNOST

Čtení s autory

Pro školní rok 2021/2022 si parlament připřavil cyklus besed Čtení s autory. První se uskutečnila již v září. Jako první k nám na gymnázium dorazil cestovatel Jan Rendl a představil nám svou knihu 10 000 kilometrů pěšky Jižní Amerikou. V průběhu celého roku se můžete těšit na další čtení.

Filmový festival

Ve školním roce 2019/2020 proběhl nultý filmový festival, který samospráva pořádala. V městském kině se promítaly snímky tvořené výhradně studenty. Též proběhla soutěž o nejkvalitnější a nejzajímavější film. Další ročník nám bohužel přerušila doba koronaviru, ale tento rok se k němu určitě plánujeme vrátit.

Diskuze o dezinformacích a fakenews v politice

Proběhla v reakci na stávku #VyjdiVen a moderovala ji naše bývalá studentka Andrea Procházková a hosty byli senátor Petr Holeček, iniciátor Vyjdi ven Luboš Louženský a Lukáš Prchal z Aktuálně.cz.

Přílohy