Studentský parlament

Na náš studentský parlament jsme opravdu pyšní. Může to znít jako klišé, ale je to tak. Samospráva na Dvořákově gymnáziu je aktivní, iniciativní a pracuje s ohromným zápalem, a to samozřejmě ve svém volném čase a z vlastního přesvědčení. A není toho věru málo, čemu se parlament věnuje. Zapojuje se do diskuzí ohledně směřování školy, pořádá vzdělávací akce pro studenty i veřejnost a přispívá svými podněty a činy ke zlepšování studijních podmínek a prostředí ve škole.

Schůzky studentského parlamentu probíhají jednou za 14 dní. Současnou předsedkyní studentského parlamentu je Veronika Elznicová, místopředsedové jsou Marie Měkotová a Jan Nezbeda. Přehled zástupců tříd a členů studentského parlamentu ve školním roce 2018/2019 najdete zde.

Aktuální zápisy z jednání studentské samosprávy jsou k dispozici na nástěnce ve vestibulu v prvním patře školy. Archivní zápisy můžete najít na facebookových stránkách Studentského parlamentu Dvořákova gymnázia a SOŠE.

Studentský parlament na Dvořákově gymnáziu funguje v nynější podobě od školního roku 2014/2015 a od té doby se zapojil do mnoha studentských aktivit. Dva roky je aktivním členem České středoškolské unie a Setkání spřátelených studentských samospráv, připojil se ke stávce #VyjdiVen či Fridays for Future. Podílí se též na podpoře nadačních fondů Unicef či Kola pro Afriku.

Svou činností dal parlament do pohybu řadu událostí na škole. V posledních dvou letech jsou to zejména:

STUDENTSKÉ GRANTY

Dvakrát do roka parlament vyhlašuje a spravuje grantové řízení, ve kterém mohou studenti podávat žádosti o finanční podporu na realizaci vlastního projektu. Granty se zpravidla zaměřují na zvelebení zázemí školy, na zvýšení úrovně studentského života či na pořádání školních akcí.

Úspěšné studentské granty

  • Gauče aneb nejoblíbenější nábytek na škole
  • Školní dron
  • Laserové bludiště

PŘIPOMÍNKY K CHODU ŠKOLY

Samospráva se vyjadřuje k fungování školy a překládá připomínky ke struktuře studia, podobě výuky či hodnocení. Své připomínky opírá o dotazníková šetření mezi studenty.

VZDĚLÁVACÍ ŠKOLNÍ AKCE

PŘEDNÁŠKY a BESEDY

Projektový den

Jednou do roka Parlament organizuje projektový den, v rámci něhož studenti navrhují vzdělávací a zážitkové akce, kterých se účastní. Tento školní rok studenti zrealizovali například výuku tchai-tchi, návštěvu botanické zahrady či workshop od Evropského parlamentu mládeže.

Přednášky o VŠ

Na začátku druhého pololetí se zpravidla sejde několik bývalých studentů DG, aby přednesli nynějším studentům informace o školách, které studují, a seznámili je tak ještě blíže s možnostmi, které se jim naskytují.

Filmový festival

Ve školním roce 2019/2020 proběhne první filmový festival, který samospráva pořádá. V jeho závěru se v místním kině budou promítat snímky tvořené výhradně studenty. Proběhne též soutěž o nejkvalitnější a nejzajímavější film.

AKCE PRO VEŘEJNOST

Oslavy Dne Země

Den Země proběhne pod taktovkou Studentského parlamentu ve dvou okruzích - školním a veřejném. V rámci školního se studenti budou učit a ekologii a podporovat zajímavé ekologické projekty v rámci jednotlivých tříd, ve veřejném prostoru se budou například promítat tematické filmy, uskuteční se benefiční Běh pro Gambii a společně s kralupskými Skauty proběhne úklid města.

Diskuze o dezinformacích a fakenews v politice

Proběhla v reakci na stávku #VyjdiVen a moderovala ji naše bývalá studentka Andrea Procházková a hosty byli senátor Petr Holeček, iniciátor Vyjdi ven Luboš Louženský a Lukáš Prchal z Aktuálně.cz.

Přílohy