Nabídka volitelných předmětů

Studenti 2. a 3. ročníků si budou vybírat volitelné předměty pro příští školní rok. Informace k nabízeným předmětům naleznete ve složce https://drive.google.com/drive/folders/1AnNpeAGahaWhLGmVuMi-8J9johZI8xSz?usp=sharing celý článek

Otevřená francouzština se sladkou tečkou

Den otevřených dveří nabídl i ukázkovou hodinu francouzštiny. celý článek

Výtvarníci 1.A v Praze – Transformation of geometry

V úterý 19.2. jsme po obědě spěchali na vlak do Prahy. Cílem byla Městská knihovna, kde se konala výstava dvou sběratelů: geometrie v obraze. celý článek

Po stopách Franze Kafky

Ve středu 13. 2. 2019 jsme my, německy se učící skupina kvarty, navštívili muzeum Franze Kafky. celý článek

Okresní kolo olympiády v německém jazyce

V DDM v Kralupech nad Vltavou se 11.2. 2019 konalo okresní kolo olympiády v německém jazyce. Naši žáci si vedli velmi dobře. V kategorii II.B ( nižší třídy gymnázia) předvedli své komunikativní schopnosti žáci kvarty: Natálie Vlčková, Jakub Procházka, Jáchym Hrňák a Veronika Gažáková. Na prvním místě se umístil Jakub Procházka a postupuje do krajského kola. V kategorii III.A ( střední školy) získala 1. místo Adéla Křelinová ze 7.G. Chválíme výkony i dalších účastnic ze 7.G – Věry Pokorné a Marie Měkotové. Všem děkujeme za účast a vítězům přejeme hodně štěstí a úspěchů v krajském kole. celý článek

TECHMÁNIA PLZEŇ

Dne 29. 1. 2019 se třída 1. B v doprovodu Mgr. Marion Obručníkové zúčastnila exkurze v plzeňské TECHMANII. Výlet začal na kralupském nádraží, odkud jsme vyrazili rychlíkem na pražské Hlavní nádraží, kde jsme přestoupili na expres jedoucí až do Chebu. Cestou jsme si ověřili naši nezávislost na mobilních technologiích a uspořádali soutěž „Cesta bez mobilu aneb povídejme si.“ Ze zastávky Plzeň jižní předměstí, kde jsme vystoupili, jsme se vydali pěšky do blízké Techmanie. celý článek

S médii na věčné časy!

Milí studenti a vážení učitelé, studenti katedry mediálních studií FSV UK pro nás připravili besedu na téma: Propaganda - fake news - persvaze, která se uskuteční v pátek 15. února 2019 od 12 do 14 hodin v učebně 27. Na akci jsou zváni hlavně studenti 1. a 2. ročníků středoškolského studia, ale do naplnění kapacity místnosti jsou vítáni zájemci z řad všech studentů i učitelů. K účasti je nutno se přihlásit tímto formulářem nejpozději do úterý 12.2. https://goo.gl/forms/VllsrmiOS3QFaH812 celý článek

Zkoušky Nanečisto - výsledky

Ve středu 8. února jsme pořádali pro zájemce o studium na osmiletém i čtyřletém gymnáziu Zkoušky nanečisto. Pokyny zadavatelů, nedostatek času na přečtení zadání či radost z dobře vyřešené úlohy... To vše si u nás mohlo vyzkoušet 83 deváťáků a 93 páťáků. Výsledné počty bodů a pořadí zájemců o zkoušky naleznete v přiložených souborech podle svého kódu. Naskenovaná řešení budeme posílat emailem do týdne na adresu uvedenou v přihlášce.  (Prosím náhradníky, kteří se účastnili testu, aby mi poslali svoji emailovou adresu pro zaslání výsledků.) Děkujeme všem zájemcům za účast na Zkouškách na nečisto, ukázkových hodinách i besedě s ředitelem školy. Děkujeme také Reálné firmě z 3. B, která otevřela pro čekající rodiče kavárnu a zpříjemnila jim tak i frontu na sekretariátu na podání přihlášky. Kdo to nestihl dnes, má ještě čas do 1. března 2019! celý článek

DG point se opět hlásí...

Dobré zprávy vespolek! Vzhledem k úspěšnosti minulého ročníku se i tento rok bude konat soutěž v prezentování DG Point. Zúčastní se jí třídy 5. G, 1. A, 1. B  a 2. G, přičemž vše bude organizováno třídou 6. G. Soutěžící ve dnech 26. - 27. 3. předvedou své prezentace na některé z následujících témat: celý článek

Informace k DOD a Zkouškám nanečisto 6.2.2019

Ve středu 6. února 2019 se koná letos již druhý Den otevřených dveří. Informace pro zájemce o studium: Zájemci o zkoušky se dostaví k registraci v přízemí od 7.30 do 7.50, kde zaplatí poplatek ve výši 100 Kč a získají číselný kód důležitý pro vyhlášení výsledků. Prosíme o dochvilnost. Sledujte informační cedule u vchodu do školy... Informace pro žáky školy: Upravený středeční rozvrh najdete v Bakalářích a v PDF příloze ke článku. Využijte zadní vchod u kolárny... celý článek