Zájmové kluby

Kluby a kroužky při DG a SOŠE

Zájmové kluby fungují pod záštitou Společnosti pro rozvoj Dvořákova gymnázia, o.p.s.. Tyto kluby a kroužky jsou místem k setkání se zajímavými lidmi, je možné v nich sportovat, relaxovat a netradičně se vzdělávat. Kromě spotovních aktivit jsou zde oblíbené kluby umělecké, jazykové i nevšední.

Navštěvovat je můžou současní studenti DG a SOŠE, absolventi i přátelé naší školy. Většina klubů probíhá pravidelně, některé aktivity jsou organizovány jen několikrát během školního roku.

Ve škole mohou studenti a vedoucí klubů využívat studentskou klubovnu, která byla vybudovaná v rámci mezinárodního programu Klub-NET s podporou Nadace rozvoje občanské společnosti. Současné volnočasové aktivity navazují na činnost studentského klubu DoGa, který v minulých letech při škole působil.

Další nepravidelné a volnočasové aktivity

Nepravidelně se budou stejně jako loni uskutečňovat CESTOPISNÉ PŘEDNÁŠKY a BESEDY S UMĚLCI A VÝZNAČNÝMI OSOBNOSTMI. Aktuální program naleznete na webových stránkách a na nástěnkách na čtverci v 1. patře.

 

Školní rok 2017/18

Vážení studenti, milí zájemci,

i v letošním roce otevíráme na naší škole volnočasové aktivity podporující rozvoj (nejen) mládeže v různých zájmových oblastech. Letos si můžete vybírat z následující nabídky:

(Horo)lezecký kroužek - jicha@dgkralupy.eu

Zoologický kroužek - junasek@dgkralupy.eu

Programování LegoRobotů a 3D Tisk - popova@dgkralupy.eu

Sbor DG - hrdinova@dgkralupy.eu

KHS - kusak@dgkralupy.eu

Keramika - klaravondrova@tiscali.cz

Filmový klub - sakalova@dgkralupy.eu

Klub šachu - kopal@dgkralupy.eu

 

Více informací na nástěnce na čtverci v prvním patře, u vedoucích aktivit nebo na jejich mailech.

Přihlašujte se do konce měsíce září!

Přílohy