eVIK

V dubnu začíná naše škola realizovat nový projekt v rámci operačního programu Vzděláním ke konkurenceschopnosti -

eVIK (výuka, individualizace, koučink)

- č. projektu CZ1.07/1.1.32/02.0132.

Cílem projektu je zapojení moderních technologií do vhodně zvolených oblastí napříč všemi předměty, za výhodu považujeme zejména možnost využití zařízení pro individuální postup práce jednotlivých studentů

Z finanční podpory bude pořízeno technické vybavení (tablety, notebooky, výukový software, elektronické učebnice), pedagogové projdou sadou metodických školení a školení práce s technikou, budou vytipovány vhodné oblasti vzdělávacího plánu a aplikovány do výuky.

V případě prokázání pozitivního vlivu na výukový proces uvažujeme o zapojení využívání techniky do výuky v širším rozsahu. V závěru provedené vyhodnocení bude zpracováno do veřejného materiálu, který bude k dispozici na webových stránkách projektu.

Projekt bude probíhat od dubna  2013 do prosince 2014 a je financován z Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR.

Stránky změn ŠVP 

Stránky projektu