Erasmus+

Dvořákovo gymnázium děkuje Evropské unii za financování vzdělávacích školních projektů z programu Erasmus+.

Ve školním roce 2022/2023 Dvořákovo gymnázium realizovalo studentskou skupinovou výměnu ve španělšké Galicii a vzdělávací stáž pro pedagogy.

Gymnázium je držitelem akreditace Erasmus č. 2022-1-CZ01-KA120-SCH-000107657 na období 1. 2. 2023 až 31. 12. 2027. Akreditace umožnuje škole zjednodušený přístup k možnostem financování mezinárodních vzdělávacích projektů v rámci výzev zveřejňovaných Evropskou komisí.