Ve středu 7. února 2018 se koná letos již druhý Den otevřených dveří. 

Začíná zkouškami nanečisto, po nichž mohou zájemci navštívit ukázkové hodiny různých předmětů podle svého výběru a nakonec se setkají na besedě s vedením školy, kde jim budou zodpovězeny všechny otázky týkající se studia na naší škole. 

Přijímací zkoušky "nanečisto" se budou konat v budově školy na Dvořákově nám. 800 v Kralupech nad Vltavou.

Návštěvníci se dostaví k registraci v přízemí v 7.30, kde zaplatí poplatek ve výši 100 Kč a získají číselný kód důležitý pro vyhlášení výsledků. V 8.00 začne test z českého jazyka (60 minut), od 9.10 do 9.25 bude přestávka, pak následuje test z matematiky (70 minut) a po další přestávce na občerstvení bude čekat žáky v 10.45 malý test kreativity. Ten bude vyhodnocen mimo rámec zkoušek nanečisto. V době Od 11.10 do 11.40 budou pro zájemce připraveny ukázky vyučování na naší škole. 

Od 11.45 proběhne v hudebně školy beseda s vedením školy, na které se uchazeči o studium budou moci ptát na vše, co se týká přijímacího řízení a studia na Dvořákově gymnáziu a SOŠE v Kralupech nad Vltavou. 
Rodiče si mohou vyzvednout své děti od 11.45 a podle svého uvážení s nimi buď navštívit výše zmíněnou besedu nebo odejít domů. 
Rádi také uvítáme rodiče ve studentské kavárně.

Zájemci o studium si přinesou svačinu, pohodlné oblečení a obuv, propisovací tužku a rýsovací pomůcky.

Zadávány budou skutečné dosud nepublikované testy Cermatu a vše bude probíhat velmi podobně, jako při ostrých přijímacích zkouškách. Ke zkouškám "nanečisto" je nutné se přihlásit přes formulář https://goo.gl/forms/VakSsqN5narzr7PK2 nejpozději do  28.1.2018.

K vybíranému poplatku:

Ten zahrnuje nakopírované testové otázky s listy pro odpovědi a opravu přijímacích zkoušek "nanečisto". Výsledné pořadí bude do týdne uveřejněno na webu školy a od 14. února 2018 do konce měsíce si můžete na sekretariátu školy vyzvednout opravené testy.

Andrej Plecháček, ředitel školy