Zakopávání pravěkých nádob 1. G

V pondělí 26. 11. žáci 1. G v hodině dějepisu zakopali a zanechali poselství pro budoucí primu. V hodinách výtvarné výchovy vytvořily skupinky žáků několik pravěkých nádob, tak jako naši předci v pravěku, pomocí vlastních rukou, větviček či speciálně upravené kosti.  Do svých nádob přidali i jiné předměty z naší doby. A s velkým napětím budou očekávat, zda jejich následovníci budou alespoň tak úspěšní jako oni. Na začátku roku si opět "zahrají" na amatérské archeology.

                                                                                                           Libuše Sakalová

https://photos.google.com/album/AF1QipMICQTSmVTQh0JC_V_KqetPzsA3uYiZzKL143LQ