V pondělí ráno jsme se všichni sešli v německém Leibniz-Gymnasium, kde nás přivítal milý pan ředitel a rozdal nám malé dárečky na přivítanou. Následovala dopolední procházka krásným historickým městem Rottweil, kde je spousta památek a zajímavých míst. Odpoledne jsme strávili v aquaparku v Rottweilu, kde jsme si to velmi užili.
V úterý jsme vyrazili na výlet, navštívili jsme Bodamské jezero, kde jsme měli objednanou i prohlídku pravěkých domků postavených na kůlech, pak jsme pluli trajektem přes jezero a autobus nás dovezl do Kostnice, kde jsme navštívili muzeum Jana Husa. Po zajímavé prohlídce muzea jsme dostali rozchod, při kterém jsme měli možnost dělat spoustu věcí - a protože je Kostnice blízko hranic se Švýcarskem, někteří z nás zavítali na chvíli i tam. Ve středu pouze čeští studenti vyjeli na prohlídku krásného hradu Hohenzollern, kde jsme měli velmi zajímavou prohlídku v angličtině.
Ve čtvrtek ráno jsme bohužel museli odjet domů, trvalo nám dlouho, než jsme se rozloučili, dokonce i slzička ukápla. A pak už jen dalších osm hodin domů.
Pobyt jsme si moc užili, jen nás mrzí, že nám počasí moc nepřálo.

Nikola Klečková 3.G