Ve středu 17.10.2018 se konaly volby do školské rady naší školy.

Z navržených kandidátů zastupující nezletilé a zletilé žáky byly zvoleny do ŠR:
Ing. Hana Hurtíková a Dipl. um. Marie Nováková.
Celkem bylo odevzdáno 166  volebních lístků, z toho 3 byly neplatné.
První zasedání školské rady v novém složení se uskuteční ve čtvrtek 25.10.2018 od 18.00.
Za volební komisi:
E. Popová, Š. Hrušovská, Z. Knoppová