V pondělí 4. června navštívili studenti a studentky Společenskovědního semináře pro 3. ročník prostory Kanceláře prezidenta republiky. V rámci této exkurze jsme si mohli prohlédnout historické prostory jižního křídla Pražského hradu, jako jsou např. část Masarykova bytu, Masarykova pracovna (dnes knihovna), hradní kinosál a erbovní sál. Celou dobu jsme poslouchali odborný a poutavý výklad zaměstnankyně Odboru pro styk s veřejností, která nám také vysvětlila, jak funguje Kancelář prezidenta v dnešní době a jakou zpracovává agendu. Na závěr jsme se na I. nádvoří zúčastnili slavnostního střídání Hradní stráže, které má velmi důstojný a ceremoniální charakter.
Ze slavnostního naladění nás před exkurzí vytrhl pouze "požár Obecního domu", jehož likvidace jsme byli svědky. Naštěstí se jednalo pouze o požární cvičení, nicméně prvotní pocit, že hoří tak důležitá secesní památka, byl autentický.