Možná jste se divili, když se prima v nezvyklou dobu se sluchátky v rukou hrnula k počítačové učebně. Vysvětlení je jednoduché: od letoška budou noví studenti procházet vstupním testováním v angličtině - nikoliv naším vlastním, školním, pro lepší srovnatelnost jsme zvolili Scio SCATE testy. Za několik let se bude testování opakovat a zjistíme tak, jakých pokroků ten který žák dosáhl.

Test měří základní jazykové dovednosti – čtení a poslech - celkem maximálně v 45 úlohách. Úlohy ověřují čtení a porozumění textu, porozumění mluvenému slovu, znalost gramatiky a slovní zásoby, schopnost orientace v základních konverzačních situacích. Výsledkem je pak určení úrovně žáka na škále A0 až C1+.

Program průběžně přizpůsobuje výběr úloh předchozím odpovědím žáka a ukončí se ve chvíli, kdy je úroveň určena. Většina žáků ukončí test dříve než za 45 minut, ale některým může test trvat i déle – záleží na tom, jak dlouho odpovídají na jednotlivé úlohy.

Žák hned po testování získá podrobnou zprávu s přehledem a popisem jednotlivých úrovní a doporučeními, jak se posunout na úroveň vyšší.