Dvořákovo gymnázium otevírá od školního roku 2019/2020 dvě třídy čtyřletého gymnázia - jednu zaměřenou na společenské vědy, druhou specializovanou na přírodovědné a technické předměty. Získáš v nich:
 • hlubší vzdělání v oborech, které tě zajímají
 • všeobecný přehled a znalost jazyků
 • kvalitní přípravu na VŠ (až 95% našich absolventů studuje VŠ)
 • vzpomínky na zkušené a vstřícné učitele a dobrou partu ve třídě.
   

  Budeš studovat s menším počtem spolužáků ve třídách, budete se dělit na jazyky a matematiku.

  Zažiješ Dny za školou, přírodovědné a společenskovědní výjezdy, pobyty v zahraničí, adaptační a sportovní kurzy, exkurze a besedy.

  Čekají na tebe zájmové kroužky, sportovní a kulturní aktivity, nápady studentského parlamentu a také skvělá školní jídelna.

  Neztrácejte čas a peníze dojížděním!

  Pokud s věnujete sportu, umění či jiné zájmové činnosti, máte v přijímacím řízení výhodu - dostanete body navíc!

  Zkoušky nanečisto a den otevřených dveří ve středu 6. února od 8 do 18 hodin.

  Další informace se dočtete v článku Změny na Dvořákově gymnáziu a SOŠE pro školní rok 2019/20.