Dvořákovo gymnázium a SOŠE bude pořádat v případě zájmu z řad žáků základních škol 

přípravné kurzy na přijímací zkoušky na čtyřleté studium na školní rok 2020/2021.

Kurzy budou začínat ve středu 6. listopadu 2019 a cena je 1 200 Kč za matematiku a 1 200 Kč za český jazyk. Přihlásit se můžete na oba kurzy, nebo jednotlivě prostřednictvím formuláře.

Přihlášky se přijímají pouze přes formulář, nikoliv telefonicky či emailem.

Kurzy se budou konat vždy ve středu: od 16 hodin matematika a od 17.05 hodin český jazyk, v případě většího zájmu bude mít druhá skupina od 16 hodin český jazyk a od 17.05 hodin matematiku.

V příloze naleznete podrobný obsah obou kurzů. 

Pro přijímací zkoušky na osmileté gymnázium naše škola přípravné kurzy nepořádá.

Důležitý dodatek k přípravným kurzům:

Kurz se otevře při minimálním počtu 10 zájemců - žáků.

Maximální kapacita kurzů je 50 žáků.

Pokud se přihlásí více než 25 žáků, budou rozděleni na 2 skupiny.

Platbu (matematika 1 200 Kč, český jazyk také 1 200 Kč) prosím proveďte do 31. 10. 2019 
na účet 19-233220207/0100, variabilní symbol: 1111
Do zprávy pro příjemce uveďte celé jméno a příjmení žáka, který bude kurz absolvovat.

Celková cena pro oba kurzy 2 400 Kč.

Při neotevření kurzu se kurzovné automaticky vrátí na účet, ze kterého byla platba uskutečněna.

Kurz bude zahájen 6. 11. 2019 v přízemí v učebně 01 (nebo 02) v budově Dvořákova gymnázia a SOŠE v Kralupech nad Vltavou.

 

Všem žákům přejeme úspěšné přijímací zkoušky v roce 2020!

 

Mgr. Eva Popová

zástupkyně ředitele
Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická
v Kralupech nad Vltavou