Kapacita kurzů je již pro letošní rok naplněna!

Dvořákovo gymnázium a SOŠE bude pořádat v případě zájmu z řad žáků základních škol 

přípravné kurzy na přijímací zkoušky na čtyřleté studium na školní rok 2019/2020.

Kurzy budou začínat ve středu 7. listopadu 2018 a cena je 900 Kč za matematiku a 900 Kč za český jazyk. Přihlásit se můžete na oba kurzy, nebo jednotlivě prostřednictvím formuláře: https://goo.gl/forms/mqZoOEIp84hpBLKf1

Přihlášky se přijímají pouze přes formulář, nikoliv telefonicky či emailem.

Kurzy se budou konat vždy ve středu: od 16 hodin matematika a od 17 hodin český jazyk.

V příloze naleznete podrobný obsah obou kurzů. 

Pro přijímací zkoušky na osmileté gymnázium naše škola přípravné kurzy nepořádá.

Důležitý dodatek k přípravným kurzům:

Kurz se otevře při minimálním počtu 10 zájemců - žáků.

Maximální kapacita kurzů je 50 žáků.

Pokud se přihlásí více než 25 žáků, budou rozděleni na 2 skupiny.

Platbu (matematika 900 Kč, český jazyk také 900 Kč) proveďte do 31. 10. 2018 
na účet 19-233220207/0100, variabilní symbol: 1111
Do zprávy pro příjemce uveďte celé jméno a příjmení žáka, který bude kurz absolvovat.

Celková cena pro oba kurzy 1800 Kč.

Při neotevření kurzu se kurzovné automaticky vrátí na účet, ze kterého byla platba uskutečněna.

Kurz bude zahájen 7. 11. 2018 v přízemí v učebně 01 v budově Dvořákova gymnázia a SOŠE v Kralupech nad Vltavou.

 

Všem žákům přejeme úspěšné přijímací zkoušky v roce 2019!

 

Mgr. Eva Popová

zástupkyně ředitele
Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická
v Kralupech nad Vltavou