Výtvarný ateliér Dvořákova gymnázia vyhlásil akci pro studenty: „Přines si svou židli aneb vánoční dárek pro gymnázium.“ Rádi bychom, aby se studenti podíleli na prostředí, ve kterém tráví svůj čas. Jejich úkolem je sehnat si starou dřevěnou židli, dát jí nový, výtvarný  „kabát“ a přinést do školy.   Podmínkou je, aby židle stále mohly sloužit svému původnímu účelu – sezení.

Akce bude ukončena 4. ledna 2019, přinesené židle budou pak umístěny  v ateliéru a v prostoru před ním v 1. patře.

Gabriela Junášková