Vážení rodiče, milé uchazečky, milí uchazeči,

v DIPSY máte v části Přihlášky zveřejněn výpisy z didaktických testů, ohodnocené  záznamové archy z obou předmětů a z obou termínů. Pokud jste podali přihlášku v listinné podobě nebo hybridní formou můžete nahlédnout do výpisu z didaktických testů a do ohodnocených záznamových archů ve škole, kde jste konali didaktické testy. V naší škole je to možné již v dříve avizovaném termínu - pondělí 13. května 2024 od 13.00 do 17.00 hodin. Informace o přijetí a nepřijetí je zveřejněna na webu školy https://www.dgkralupy.cz/studium/prijimaci-rizeni/ a v DIPSY. Děkujeme za spolupráci.