Ve čtvrtek 20. června 2019 se třídy 2.G a 2.B zúčastnily workshopu na téma Poruchy příjmu potravy, který pro nás připravilo centrum Anabell. Lektorka seznámila žáky s problematikou, diskutovalo se o měnícím se ideálu krásy, vlivu médií a především o významu duševního zdraví a psychohygieny.