Dne 4. 12. 2018 jsme se pod vedením paní profesorky Turýnské a paní profesorky Láchové vypravili na prohlídku našeho hlavního města Prahy, ale tentokrát z jiného úhlu pohledu. Zúčastnili jsme se totiž projektu Pragulic, což je prohlídka Prahy vedená osobami bez domova. Naší průvodkyní se stala bývalá prostitutka Helena, která nám podrobně představila jak místa, která jsou úzce propojená s prostitucí, tak i místa spojená s pražskou drogovou scénou. Upřímně a poutavě nám vyprávěla o své minulosti a svůj úkol, seznámit nás s Prahou očima lidí bez domova, rozhodně splnila. Celá akce proběhla v rámci tzv. Projektových dnů pořádaných školním parlamentem. Dle mého názoru se jednalo o velmi zajímavý a přínosný den.

Zdeňka Palečková, 5.G