Vážení rodiče,

ředitelství Dvořákova gymnázia a Střední odborné školy ekonomické v Kralupech nad Vltavou Vás zve na třídní schůzkukterá se koná ve středu 17. října 2018

v 16.30 hodin v budově Dvořákova gymnázia.

Program třídní schůzky (16.30-17.30):          

  1. Seznámení s akcemi a dokumenty pro školní rok 2018-19
  2. Představení vyučujících
  3. Volba zástupců rodičů do školské rady
  4. Minikonference o vzdělávání

Poznámka: na schůzce budou zákonní zástupci podepisovat seznámení se školním řádem, který je uložen na webu školy http://www.dgkralupy.cz/studium/vyuka/ 

Program Minikonference o vzdělávání (17.30-19.00):          

  1. představení studijních a volnočasových aktivit studentů naší školy
  2. vystoupení hostů (filosofky prof. PhDr. Anny Hogenové, Csc., propagátora badatelské výuky ve školách Ing. Mgr, Miroslava Staňka, Ph.D., zakladatele škol Heuréka Jana Kaly)
  3. diskuze

Těšíme se na Vaši návštěvu.

E. Popová
zástupkyně ředitele